Politika systému managementu kvality ESINTE s.r.o.

ESINTE s.r.o. je distributorem vstřikovacích lisů LS Mtron (LG Group Jižní Korea), lineárních robotů WEMO Automation (Hahn Group Německo) a lineárních robotů a periferií Abiman Engineering (YUDO Group Jižní Korea). Na tato zařízení zajišťuje kompletní servis a dodávky náhradních dílů. Tyto mezinárodní společnosti díky dlouholetým zkušenostem, inovativnímu postoji a moderním technologiím patří k významným světovým výrobcům strojů pro plastikářský průmysl. Kvalita produktů a služeb a uspokojování potřeb zákazníků je od prvopočátku základem veškeré činnosti společnosti ESINTE, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.

ESINTE s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001. Vedení společnosti se zavázalo dodržovat tyto principy:

  • Trvale usilovat o značku společnosti tak, aby byla v povědomí zákazníků spojována s kvalitou, spolehlivostí, s profesionálním, odborným a seriózním přístupem
  • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a vytvářet optimální podmínky v rámci servisních služeb a poradenství
  • Pružně reagovat na potřeby trhu, obnovovat sortiment a plnit dodávky v termínech
  • Otevřeně diskutovat problémy, provádět analýzy a přijímat účinná opatření k jejich nápravě
  • Udržovat silný pracovní tým založený na důvěře a spolupráci, kde nositelem kvality a služeb jsou odpovědně smýšlející zaměstnanci
  • Podporovat odbornou způsobilost pracovníků, zvyšovat jejich kvalifikaci a odpovědnost nejen za kvalitu, ale i ochranu životního prostředí
  • Vytvořit podmínky, plánovat a poskytovat zdroje umožňující naplnění této politiky
  • Našim zákazníkům nabízíme vstřikovací lisy na plasty a roboty, které se vyznačují špičkovou kvalitou, maximální efektivností a ekologickou nezávadností, a to v souladu s mezinárodními normami

Management společnosti převzal plnou zodpovědnost za uplatňování politiky systému managementu kvality, její uskutečňování a udržování.

Jiří Kubík
jednatel ESINTE s.r.o.