Industry 4.0  

Řešení CSI
Smart factory  

Řešení CSI společnosti LS-Mtron může klientovi pomoci rychle reagovat na čtvrtou průmyslovou revoluci a digitální transformaci. Řešení je v počátečních fázích sběru dat, což je proces, který z nich dělá smysluplné informace.

industry40

CSI-M

CSI-M je řešením pro etapy datafikace a informatizace. Poskytuje datové rozhraní a funkci sběru a monitorování dat pro zákazníka, který přímo získává informace ze vstřikovacího stroje.

  • Datové rozhraní
  • Monitorovací systém
ls mtron CSI-M

CSI-C

CSI-C je řešení, které uživatelům umožňuje sledovat a ovládat blízká zařízení potřebná k úpravě výrobků ze vstřikovacích strojů prostřednictvím uživatelské obrazovky.

  • Zlepšení spolehlivosti shromážděných dat. Synchronizace mezi daty o vstřikování a daty o periferních zařízeních prostřednictvím vstřikovacího lisu
  • Zabránění lidské chybě při nastavování vstřikování z automatického načítání dat vstřikování a dat periferních zařízení.
  • Snížení nákladů na instalaci a zkrácení času díky snížení délky kabelu (vstřikovací lis ↔ periferní zařízení).
ls mtron CSI-C