IntElect

IntElect

Maximální účinnost,
nejvyšší možná přesnost.

intelect_2

Naše vlastní technologie pohonů

V našem výzkumném a vývojovém centru jsou vyvíjeny, testovány a vyráběny přímé pohony stejně jako technologie měničů a ovládacích prvků, které jsou koncipovány speciálně pro použití ve vstřikovacích lisech. To umožňuje dosahovat nejvyšší dynamiky při maximální přesnosti a účinnosti a tím i nejvyšší možné opakovatelnosti.

Inteligentní design strojů

Díky vysoké kompetenci v oboru techniky elektrických pohonů je možné integrovat celé ovládání do lože stroje. Tímto způsobem je stroj kompaktnější a nabízí více volného prostoru pro periferní zařízení. Navíc je u designu kladen důraz na jasné a čisté povrchy.

Velká ochrana formy

Nové upínací desky (CentrePressPlaten) byly zkonstruovány úplně novým způsobem - metodou analýzy konečných prvků. To umožňuje až o 20% vyšší tuhost desek, což v kombinaci s lineárním vedením a dalšími konstrukčními prvky na zvýšení účinnosti garantuje nejvyšší možnou šetrnost i pro formy s vysokou hmotností.

Intuitivní ovládání

Intuitivní ovládání stroje IntElect nabízí velký počet možností kontroly a monitorování procesu. Logické a jednoduché programování s přednastavenými flexibilními sekvencemi stroje slouží k tomu, aby bylo možné využít efektivitu stroje IntElect v plném rozsahu.

intelect

Design motorů
přesně orientovaný na tyto účely.

Až o 20% menší spotřeba energie

Součinnost námi vyvinutých pohonů, frekvenčních měničů a celkového servomotorického uspořádání umožňuje konstrukci nejúčinnějších vstřikovacích lisů na trhu. V porovnání s konvenčními plně elektrickými vstřikovacími lisy má stroj IntElect až o 20% menší spotřebu energie.

Až o 10% vyšší výrobní kapacita

Základem vyšší výrobní kapacity je v průměru o 2 procenta vyšší využitelnost stroje v kombinaci s jeho dynamickými, přesnými a paralelními pohyby. Vysoká přesnost stroje navíc zabraňuje vytváření zmetků. Tím se výrazně zvyšuje Vaše výrobní kapacita a optimalizují se výrobní náklady.

Vlastní vývoj techniky pohonů

V našem vlastním výzkumném a vývojovém centru vznikají nejlepší přímé pohony pro vstřikovací lisy. Výzkum v mnoha různých oborech jako je např. magnetická analýza toku, simulace tepelného zatížení, analýza materiálů a technologií výroby nám umožňuje konstruovat přímé pohony, které jsou přesně koncipovány na požadavky vstřikovacích lisů. Takovou dynamiku, přesnost a účinnost není možné dosáhnout použitím standardních pohonů. Protože jsou přímé pohony a jejich řízení vzájemně přesně sladěny a všechny pocházejí od jednoho výrobce, má stroj IntElect reakční dobu 0,1 ms. To je 20x rychlejší reakční doba než mají běžné vstřikovací lisy a 1000x rychlejší než jedno mrknutí oka.

Design motorů přesně orientovaný na jejich použití

  • Vylepšený odvod tepla díky speciálně vyvinuté slitině
  • Trvalá zatížitelnost při maximálním točivém momentu až 40%
  • Štíhlé konstrukční tvary pro minimální setrvačnost hmoty a maximální dynamiku.
intelect_3

Nejvyšší nároky na kvalitu.

Velmi malé tolerance ve výrobním procesu

Použitím přímých pohonů se minimalizují mechanické tolerance. Technologie přímých pohonů obsahuje podstatně méně konstrukčních prvků v porovnání s jinou technologií. Vysoce sofistikované řízení stroje a řada dalších konstrukčních prvků jsou základem pro dosažení nejvyšší možné přesnosti.

Dlouhodobá stabilita výroby

Dlouholeté zkušenosti v konstrukci elektrických vstřikovacích lisů v kombinaci s vlastním konceptem přímých pohonů stroje IntElect umožňují konstantní výrobní proces po celou dobu životnosti stroje. Tato výhoda se projeví zejména při důsledném dodržování procesních parametrů.

Dynamické pohyby při vstřikován

Díky kombinaci vysoké dynamiky a rychlosti zvládne stroj IntElect takové výrobní aplikace, které s jinymi plně elektrickými vstřikovacími lisy není možné dosáhnout. Velmi vysokou přesností a opakovatelností nabízí stroj IntElect široké možnosti pro náročné aplikace. Nejen velká zrychlení, ale také rychlá zpomalení jsou podstatnými zárukami vysoké kvality dílů. Rychlejším přepínáním z fáze vstřikovacího tlaku na fázi dotlaku se například může důsledně bránit vzniku přestřiků.​

intelect_7
intelect_4

Další prvky pro zvýšení výkonu.

activeLock

Naše technologie activeLock umožňuje snížit kolísání hmotnosti výlisku až o 60%. Řízení aktivní uzávěrky šneku nedovolí zatečení taveniny zpět do vstřikovacího válce. Tím je zajištěno, že Vaše vstřikované díly jsou vyráběny v nejvyšší možné kvalitě.

intelect_8

activeFlowBalance

Naše technologická funkce activeFlowBalance umožňuje kompenzovat kolísání plnění u vstřikovacích forem. Přitom jsou kompenzovány negativní účinky nerovnoměrného plnění formy a je dosahována stejnoměrná kvalita dílů u vícenásobných forem. To snižuje zmetkovitost při výrobě a zvyšuje kvalitu vstřikovaných dílů.

intelect_9
intelect_5

Dosahování kvality
při šetrném zacházení s formami.

Kontrola za pomoci profilu

Stroj IntElect chrání Vaše investice ve všech oblastech výroby. Funkce aktivní ochrana formy activeProtect, monitoruje průběh působení sil při pohybu uzavírání za pomoci softwaru a speciálně vyvinutého senzoru na ochranu formy. Tímto způsobem mohou být odhaleny i nejmenší předměty a Vaše forma je perfektně chráněna. Navíc je možné monitorovat průběh sil u vyhazovače i průběh vstřikovacího tlaku. Zaručí Vám to maximální ochranu formy při plné rychlosti stroje.

Maximální paralelita desek

Velkoryse dimenzované lineární vedení v kombinaci se zvýšenou tuhostí lože stroje IntElect zaručují nejvyšší možnou paralelitu upínacích desek a minimalizují tímto způsobem opotřebení formy. Symetrické působení sil na trysku zabraňuje zdeformování pevné upínací desky. Tím je garantována nejvyšší možná paralelita upínacích desek stroje.

Upínací desky stroje s o 20% vyšší tuhostí

Nové upínací desky (CenterPressPlaten CPP) stroje IntElect jsou přesně optimalizovány na svou funkci za pomoci analýzy konečných prvků (FEM). Běžné upínací desky se mohou v závislosti na druhu a tvaru formy při uzamčení zdeformovat. Jejich případné prohnutí se přes formu přenese na vstřikované díly. Upínací desky stroje IntElect (CPP) zajistí inteligentním způsobem rozdělení toku sil a nabízejí tak až o 20% vyšší tuhost než konvenční upínací desky.

intelect_6

Zvýšený výkon pro rychlé aplikace.

Rychlé pohyby formy

Naše přímé pohony, optimalizované zejména pro rychlé pohyby, umožňují minimalizovat čas suchých cyklů. Díky zvýšené výkonnosti stroje IntElect S můžete účinně zvyšovat objem Vaší výroby. Speciálně koncipované vysoce výkonné „špindle“ stroje IntElect S zaručují nejvyšší spolehlivost po celou dobu životnosti stroje.

Zvýšený výkon vstřikování

Rychlosti vstřikování až do 500 mm/s v kombinaci s velmi vysokou dynamikou rozšiřují spektrum Vašich možností použití u tenkostěnných výlisků. Tím jste ještě flexibilnější ve Vaší výrobě a to v nejvyšší úrovni kvality.

Dynamický vyhazovač

Zvýšená dynamika, rychlost a síla vyhazovače dokonalým způsobem doplňují výkon stroje IntElect S a umožňují optimální průběh pohybů a dosažení nejkratšího možného času cyklu.

Minimální spotřeba elektrické energie

Přímé pohony stroje IntElect S se sníženým momentem setrvačnosti, optimalizované speciálně pro rychlé aplikace, umožňují spotřebovat pouze tolik energie, kolik je obecně nutné pro tavení a vstřik materiálu. Dosáhnete tak vysokého objemu výroby při minimální spotřebě energie.

Zaujalo vás naše řešení? Napište nám.

info@esinte.eu