WIZ-E

Plně elektrický lis,
180–8.500 kN zavírací síly, kloubový mechanismus

WIZ-E-esinte

Ovládací panel KEBA

 • Zadávání parametrů v reálném čase
 • Uživatelsky přívětivé ovládání
 • Ovládání systému horkých vtoků (vestavěné)
 • USB port, klíčový přepínač (volitelně)
 • Hardwarová ovládací tlačítka

Servomotory ovládané nezávisle i současně (paralelní pohyby)

 • Otevírání formy v průběhu plastifikace / pohyb vyhazovače behem otevírání formy / vstřik v průběhu zvyšování vstřikovacího tlaku
 • Zkrácení času cyklu
WIZ-E_1-esinte

Zavírací jednotka s vysokou tuhostí

 • Minimalizuje průhyb upínacích desek
 • Rovnoměrné rozložení tlaku zavírací jednotky

Zvětšený rozměr mezi vodícími sloupy

 • Rozšířené upínací desky ve standardu
 • Možnost zástavby větší formy do stroje s nižší uzavírací silou

Zvětšená světlost mezi upínacími deskami

 • Možnost upnutí formy s větší vestavnou výškou nebo požadavkem na větší otevření

Dvojité uchycení posunu vstřikovací jednotky

 • Zabraňuje průhybu desek: zlepšená paralelita upínacích desek a snížení rizika podtečení materiálu
 • Prodloužená životnost jednotky

Zvýšený objem vstřiku

 • Zvýšení o 13 % až 27 % ve srovnání s předchozím modelem

Vstřikovací rychlost 300 mm/s

 • Rychlý a výkonný AC servomotor
 • Velmi krátká reakční doba a přesnější regulace rychlosti