LG | LS Mtron vícenásobné vstřikování

WIZ-EC – dvě horizontální paralelní vstřikovací jednotky (P verze)

wiz-ec

WIZ-ED – druhá vyosená horizontální vstřikovací jednotka. Určeno výhradně pro LENS

wiz-ed

WIZ-EV – druhá vertikální vstřikovací jednotka (V verze)

viz-ev

WIZ-EPR – druhá vstřikovací jednotka v ose svrchu (R verze)

wiz-epr

WIZ-EL – přídavná vstřikovací jednotka na protistraně obsluhy (L verze)

Přídavné vstřikovací zařízení je umístěno na protistraně obsluhy.
Použitelné pro stávající vstřikovací stroje nebo vstřikovací stroje třetích stran.
Lze připojit až 5 dalších vstřikovacích zařízení.

wiz-el